Diskusijne koło za nowu strategiju

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy diskusijneho koła w Chrósćicach zběrachu zhromadnje ideje, kak Leaderowu kónčinu dale wuwiwać.  Foto: Matej Wjeńka Wobdźělnicy diskusijneho koła w Chrósćicach zběrachu zhromadnje ideje, kak Leaderowu kónčinu dale wuwiwać. Foto: Matej Wjeńka

Chrósćicy (mtw/SN). Cyrkwinska wěža abo tež nowy grilowy areal při něhdyšej pěstowarnje w Chrósćicach stej jenož dwaj přikładaj, za čo su pjenjezy Leaderoweho projekta w zašłych lětach na dobro serbskich gmejnow wužiwali. Tež mnozy priwatnicy su spěchowanje Europskeje unije na přikład za wutwar něhdyšich bróžnjow na bydlenske rumnosće wu­žiwali. Tuta pjenježna podpěra ma tež w přichodźe móžna być. Za to pak je nowa wuwićowa strategija trěbna. Tohodla je Towarstwo za wuwiće Hornjołužiskeje hole a hatow (OHTL) minjeny pjatk na diskusijne koło do Chróšćanskeje Jednoty přeprosyło. Kaž hižo srjedź měrca w Ra­dworju chcyše towarstwo zhromadnje z planowanskim běrowom ideje a móžno­sće předstajić, dokal maja spěchowanske přiražki w dobje wot 2023 do 2027 běžeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND