Na slědach žonow w měsće pobyli

štwórtk, 07. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy njedawneje ekskursije na slědach žonow w Budyšinje na róžku Dróhi dr. Marje Grólmusec.  Foto: Carmen Schumann Wobdźělnicy njedawneje ekskursije na slědach žonow w Budyšinje na róžku Dróhi dr. Marje Grólmusec. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Hač do 8. meje wotměja so w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach žónske akciske tydźenje. Wone maja mnohotnosć žiwjenja a angažement žonow w regionje wotbłyšćować. W srjedźišću njedawneho wuchodźowanja po Budyšinje steješe skutkowanje žonow w zašłosći sprjewineho města. Pod hesłom „Rěče hódne“ předstaji wodźerka po měsće Anja Weise 15 wobdźělnikam někotre wuznamne wosobiny města, mjez druhim Marju Grólmusec.

Wodźerka wobžarowaše, zo su w Budyšinje dróhi a naměsta jenož mało žonam wěnowane. Pola Marje Grólmusec tomu na zbožo tak je. Hnydom na róžku Grólmusowa/Hornčerska je tež wopomnjenska tafla za serbsku prócowarku připrawjena. Z njeje wučitaš, zo je Marja Grólmusec za SPD tajnje dźěłała a zo je 1944 w koncentraciskim lěhwje Ravensbrück zemrěła. Přidatnje k 1950 přičinjenej tafli při nadróžnym mjenje je krajna žónska rada 2021 při dźěłarniskim domje dalšu wopomnjensku taflu we wobłuku projekta „Žónske městna Sakskeje“ připrawiła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND