Slědy stawiznow widźeć

štwórtk, 07. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hdźež su w Smječkecach w 19. lětstotku brunicu wudobywali, je njedawno wulka dźěra nastała. Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk je wolóženy, zo njeje so tule žane njezbožo stało.  Foto: Marian Wjeńka Hdźež su w Smječkecach w 19. lětstotku brunicu wudobywali, je njedawno wulka dźěra nastała. Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk je wolóženy, zo njeje so tule žane njezbožo stało. Foto: Marian Wjeńka

Hdźež su něhdy brunicu wudobywali, so nětko wulka dźěra jewi

Smječkecy (SN/MWj). Runjewon strach wo žiwjenje zawinuja tuchwilu slědy wjesnych stawiznow w Smječkecach. A to nic w formje stareje municije abo hinašeje hrózbneje namakanki, štož by snano na Druhu swětowu wójnu pokazało. Stawizny najnowšich slědow sahaja wo wjele dale wróćo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND