W žurli tež serbske zarjadowanja

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Norbert Wolf je wot lěta 1994 wjesnjanosta Bukečanskeje gmejny. Lětsa pak k wólbam znowa njenastupi. Norbert Wolf je wot lěta 1994 wjesnjanosta Bukečanskeje gmejny. Lětsa pak k wólbam znowa njenastupi.

Wot lěta 1994 je Norbert Wolf wjesnjanosta w Bukecach. K lětušim wólbam pak po swědomitym přemy­slowanju a po wobšěrnych rozmołwach ze swójbu, z přećelemi a wobchodnikami wjace nje­nastupi.

Přičiny za tutón puć, za kotryž je so jenož z ćežkej wutrobu rozsudźić móhł, su so w zašłymaj lětomaj wukristalizowali. Wuwiće někotrych ludźi w dźěłowej wo­ko­linje wjesnjanosty je jeho jara zadźi­wało. Tute wuwiće drje zdźěla z wuka­zanymi naprawami korony dla zwisuje, tak Norbert Wolf tuka. Tohodla su so wobstejnosće wuwili, kiž dalše wuwiće gmejny haća a kotrež wón jako wjesnjanosta z čistym swědomjom zastupować njemóže.

Płoniny za twarjenje zarjadowali

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) We Wujezdźe (Breitendorf) je gmejna nowu gratownju wohnjoweje wobory twa riła, w tamnych wjesnych dźělach su tute saněrowane. Foto: Carmen Schumann
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND