Registrowanje ćěkancow pospěšić

póndźela, 11. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). W Zhorjelskim wo­krjesu je dale wulka solidarita z ukrainskimi ćěkancami. Pomocne organizacije, cyr­kwje, towarstwa, zwjazki a wobydlerjo tuchwilu imensne dźěło wukonjeja. Za to so jim Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) minjenu srjedu na nowinarskej rozmołwje wutrobnje dźakowaše. W přizjewjenskim portalu wokrjesa, kotryž zamoł­­wja wuwićowa towaršnosć ENO Zhorjelskeho wokrjesa, je tuchwilu 1 400 přebywanišćow z 5 400 łožemi registrowane. Wokrjes přihotuje zhromadnje z by­­dlenskimi towaršnosćemi wotpowědne ramikowe zrěčenja. „Trjebamy nětko podpěru hladajo na wuhotowanje bydlenjow. W tymle wobłuku ma so pomoc nětko koncentrować“, so krajny rady ­z apelom na pomocne organizacije, towarstwa, zwjazka a wobydlerjow wobroći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND