Nawrót jutrowneje tradicije

wutora, 12. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nadźijepołny dorost mjez debjerjemi jutrownych jejkow su Swenja, Emilia Kasper, Elea Kašporec, Alexa Zahonec, Greta Hahnec, Emma Roßbachec a Bruno Roßbach. Woni su mjez mnohimi nazhonitymi debjerjemi na jutrownych wikach w Nowej Łuce dopokazali, zo su hižo dosć wěcywustojni we wužiwanju pjerjow a barbow.  Foto: Jost Schmidtchen Nadźijepołny dorost mjez debjerjemi jutrownych jejkow su Swenja, Emilia Kasper, Elea Kašporec, Alexa Zahonec, Greta Hahnec, Emma Roßbachec a Bruno Roßbach. Woni su mjez mnohimi nazhonitymi debjerjemi na jutrownych wikach w Nowej Łuce dopokazali, zo su hižo dosć wěcywustojni we wužiwanju pjerjow a barbow. Foto: Jost Schmidtchen

Dorost debjerjow jutrownych jejkow w Nowej Łuce so předstajił

Nowa Łuka (JoS/SN). Na wikach jutrownych jejkow w Nowej Łuce bě sej zašły kónc tydźenja do tamnišeho wjesneho ho­tela syła zajimcow dochadźała. Hladajo na pandemiju dyrbjachu organizatorojo wšitko jara spěšnje přihotować. Wšako bě so towarstwo za spěchowanje regionalneje kultury srjedźneje Łužicy 2. apryla a z tym přewšo krótkodobnje rozsudźiło, wiki w małej formje přewjesć. „Mějachmy jenož dźesać dnjow chwile wšitko přihotować“, rjekny Kirsten Bejmina. Wona dźakowaše so předewšěm jejkadebjerjam, kotřiž běchu hnydom připrajili, so wobdźělić. Někotři wšak běchu so tež hižo sčasom naprašowali, hač so wiki wotměja a hač móža so wobdźělić. Tradicija wikow w Nowej Łuce je wšěm wobdźělenym wažna naležnosć. K tym, kotřiž so hižo 30 lět sobu najstaršim wikam jutrownych jejkow we Łužicy zwjazani čuja, słuša čłonka towarstwa Edeltraut Gründel a jeje mandźelski Manfred z Wojerec kaž tež swójba Roßbach z Choćebuza.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND