Medijowy projekt přewjedli

wutora, 12. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim zajimom sćěhowachu šulerjo 1. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Michałej Cyžej, kiž bě z nimi njedawno projekt přewjedł, zaběracy so z wobchadom z nowymi medijemi.  Foto: Alena Dubawina Z wulkim zajimom sćěhowachu šulerjo 1. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Michałej Cyžej, kiž bě z nimi njedawno projekt přewjedł, zaběracy so z wobchadom z nowymi medijemi. Foto: Alena Dubawina

Kubłanje na polu digitalnych medijow je dźeń a wažniše. Wšako započinaja dźěći hižo w předšulskej starobje ­a zdźěla hižo zašo so z nimi ­zaběrać ­a z jich pomocu wuknyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND