Ilegalne zetkanje šoferow mopedow marki Simson

wutora, 12. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bóšicy (SN/MiR). Na swojim wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady je wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy) přitomnych gmejnskich radźićelow wo njewšědnym podawku informował. Zašłu sobotu bě so při zachodźe do deponije zboka Hory wotměło ilegalne, to rěka njepřizjewjene, zetkanje šoferow mopedow marki Simson. Ryćer, kiž bě sej tam dóšoł, trochowaše ličbu wobdźělnikow na sto, druzy, kotřiž běchu wobkedźbowarjo podawka, pak na něhdźe 200. Ně­hdźe třećina jězdźidłow njeměješe policajsku značku přičinjenu. Ryćer pytaše rozmołwu z jednotliwymi wobdźělnikami a wobhoni so za organizatorami tajneho zarjadowanja. Wšako bě wón zwěsćił, zo běchu mopedisća při jězdźenju asfalt wobškodźili, za čož budu do přichodneje zymy reparatury přewjesć dyrbjeć. Jako přitomni Ryćerjej hrožachu, jemu wudma nadawachu a zamołwiteho zarjadowanja njepředstajichu, zawoła wjesnjanosta policiju. Zhoniwši to přitomni w běhu něšto minutow natwarjene stany wottwarichu a mnozy nakładowachu mopedy na awta, z kotrymiž městnosć, pokazujo z ruku ranjace gesty, wopušćichu.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND