Wikuja wotnětka ze symjenjom

srjeda, 13. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Marie-Theres Cech, sobudźěłaćerka Budyskeje měšćanskeje biblioteki raduje so nad zahrodkarjemi, kotřiž chcedźa sej symjo, kotrež w bibliotece wupožčeja, na swoje hrjadki wusyć. Wšitke informacije wokoło plahowanja a hladanja, a wo nawróće žnjatych symjenjow dóstawaja zajimcy we wotrjedźe za wěcowne knihi we hłownej bibliotece.  Foto: Carmen Schumann Marie-Theres Cech, sobudźěłaćerka Budyskeje měšćanskeje biblioteki raduje so nad zahrodkarjemi, kotřiž chcedźa sej symjo, kotrež w bibliotece wupožčeja, na swoje hrjadki wusyć. Wšitke informacije wokoło plahowanja a hladanja, a wo nawróće žnjatych symjenjow dóstawaja zajimcy we wotrjedźe za wěcowne knihi we hłownej bibliotece. Foto: Carmen Schumann

Budyska měšćanska biblioteka stara so wo zachowanje družinow

Budyšin (CS/SN/MiR). W Budyskej měšćanskej bibliotece nochcedźa lětsa hižo jenož knihi a druhe medije wupožčować. Ně, wot póndźele maja tam pod hesłom „Symjo požčeć – mnohotnosć žnjeć“ wupožčowarnju najwšelakorišeho symjenja za wusyw. Titki, kotrež poručeja, wob­sahuja symjo zwjetša starych a rědkich družin rostlinow. Tak wabja na přikład Kralowna Neckara, Cherokee Trail of Tears abo Bosniska butrowa buna wopytowarjow biblioteki, sej titku sobu wzać a na swójsku hrjadku na zahrodźe wusywać. Wupožčowarnja w bibliotece ma zajimcam k informaciji wo starych družinach rostlinow słužić. Mjez tutymi su symjenja solotwje a čerwjeneje abo zeleneje zahrodneje łobody (Gartenmelde). Klětu maja so hišće symjenja tomatow přidružić. Organizatorojo so nadźijeja, zo so poskitk z dalšimi družinami rostlin hišće powjetša a to přez symjenja, kotrež čitarjo a zajimcy do knihownje přinjesu. Projekt w zhromadnym dźěle z towarstwom za zachowanje wužitnych družin rostlinow (VEN) přewjedu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND