Nastać ma strowotniski centrum

srjeda, 13. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna chce w ramiku strukturneje změny strowotniski centrum twarić. Na to je tamniši wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady pokazał. 29. měrca je gmejna próstwu wo spěchowanske srědki Zhorjelskemu wo­krjesej a Sakskej agenturje za strukturne wuwiće (SAS) posrědkowała. „Chcemy w centrumje zaměstnić štyri lěkarske praksy, fyzioterapiju, strowotne studijo, apoteku a bydlenje z wobstajnym hladanjom“, wón rozjasnjowaše. Wot měrca 2023 hač do měrca 2026 chcedźa projekt zwoprawdźić. W nowembru zaběra so regionalny přewodźowanski wuběrk z próstwu. Twarić započeć měli po móžnosći klětu w měrcu. Z podpěru wuwićoweje towaršnosće Delnjošleska Hornja Łužica tzwr (ENO) Zhorjelskeho wokrjesa a towarstwo Perspektiwa Hamor běše gmejna próstwu wo spěchowanje stajiła. Nětko nadźija so na spěchowanje we wysokosći 95 procentow twarskich kóštow ze zakonja wo sylnjenju struktury Zwjazka. Moderny, bjez barjerowy a inowatiwny ma strowotniski centrum być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND