Spěchuja z wulkim lóštom jejkapyšacy dorost

srjeda, 13. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach jutrownych jejkow w Brězowce (Halbendorf) je Barčec swójba pokazała, z kak wulkej akribiju a wutrajnosću wědźa woni z jednoreho jejka małe debjenki zhotowić. Foto: Jost Schmidtchen Na wikach jutrownych jejkow w Brězowce (Halbendorf) je Barčec swójba pokazała, z kak wulkej akribiju a wutrajnosću wědźa woni z jednoreho jejka małe debjenki zhotowić. Foto: Jost Schmidtchen

Po Łužicy debja tuchwilu zajimcy jejka, zo bychu z nimi rumnosće pyšili abo je jako dar rozdawali. W Brězowce ­(Halbendorf) su dźěći a młodostni ­dopokazali, zo wědźa jejka po serbskim wašnju debić.

Brězowka (JoS/SN). Brězowske jutrowne wiki su woprawdźita lokalna wosebitosć. Wšako kubłaja Brězowske swójby swój dorost k tomu, zo móža dźěći a młodostni na wikach hižo sčasom swoje wukonliwosće pokazać. Tak nastawaja hižo dołho do wikow woprawdźite drohoćinki, kotrež nazhonići a młodźi jejkadebjerjo potom na wikach jutrownych jejkow w Brězowce prezentuja. Dorost, kiž je tam zastupjeny, so lěto wob lěto dale wuwije, štož je wobstajnym wopytowarjam wočiwidne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND