Na štwórć lětstotka zhladowali

štwórtk, 14. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenju k 25. róčnicy Ćišćanskeho kulturneho towarstwa přijimowachu Dora Gebauerowa, Hans Groba, Tina Schubert a Franka Schuhmann z rukow pokładnicy Gitty Lindauer (wotlěwa) małe počesćenje za jich skutkowanje.  Foto: Johann Tesche Na swjedźenju k 25. róčnicy Ćišćanskeho kulturneho towarstwa přijimowachu Dora Gebauerowa, Hans Groba, Tina Schubert a Franka Schuhmann z rukow pokładnicy Gitty Lindauer (wotlěwa) małe počesćenje za jich skutkowanje. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). Ze swjatočnej sobustawskej zhromadźiznu je Ćišćanske kulturne towarstwo njedawno swoje 25lětne wobstaće woswjećiło. Předsydka Tina Schubert dopominaše z prezentaciju na najwažniše etapy wuwića towarstwa. Wona bě nawodnistwo 2019 wot Hansa Groby přewzała. Wón steješe wot 2008 jědnaće lět na čole towarstwa.

Jedne z najwjetšich wužadanjow bě wot 2006 do 2007 štyristronski dwór na domicil za towarstwo a na kulturnu městnosć za cyłu wjes pod mjenom Ćišćanski statok přetwarić. Tón je so w přichodnych lětach stał z dobrej adresu za nalětnje a dworowe swjedźenje, dźiwa­dłowe předstajenja a tematiske wječory wo serbskich jutrach a kermuši. Tež kulturne zarjadowanja kaž „Ćišćanske wotewrjene wokno“ a adwentne wiki tule přewjeduja. W drjewowej pjecy wjacore razy wob lěto chlěb a tykanc pjeku. Při tym začuwaja wopytowarjo rustikalny raz statoka a dožiwja tu serbske nałožki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND