Jubilarojo, nowačkojo a dalše

štwórtk, 14. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Takle pojěchaja lětsa křižerjo w dźewjeć serbskich procesionach

Po wšěm zdaću dožiwimy lětuše jutry tak, kaž běchmy to do pandemije zwučeni. A najskerje změjemy tež zaso wjace křižerjow hač loni. To znajmjeńša zdźělichu nam kantorojo a nawodźa procesionow, pola kotrychž smy so za nowosćemi naprašowali.

Chróšćanski procesion njebudźe cyle tak dołhi kaž do pandemije w lěće 2019 ale na kóždy pad dlěši hač loni, rjekny nawoda procesiona Pětr Ćemjer. Mjez Chróšćanskimi křižerjemi budu štyrjo ze slěbornym wěnčkom. Dale změja wjace hač dźesać nowačkow. Abatisa klóštra Marijineje hwězdy Gabriela Hesse chce procesion witać a postrowić. Chróšćanscy křižerjo jěchaja lětsa 125. raz přez ­Zejicy do Pančic-Kukowa. Tohodla witaja jich před křižowanišćom z chorhojomaj a taflu, kotraž na jubilej skedźbnja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND