Haleluja po stwórbje klinčało

wutora, 19. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dokelž je Chróšćanski křižerski procesion lětsa 125. raz přez Zejicy do klóštra Marijineje hwězdy jěchał, su jón blisko wsy z cyrkwinskej a ze serbskej chorhoju kaž tež z tafličku na wosebite wašnje witali. SN/Hanka Šěnec (2), Jan Šołta Dokelž je Chróšćanski křižerski procesion lětsa 125. raz přez Zejicy do klóštra Marijineje hwězdy jěchał, su jón blisko wsy z cyrkwinskej a ze serbskej chorhoju kaž tež z tafličku na wosebite wašnje witali. SN/Hanka Šěnec (2), Jan Šołta

1 389 serbskich křižerjow jutrowne poselstwo wozjewjało

Wostrowc (SN/at). 68 křižerjow je so lětsa z Wostrowca do bliskeho klóštra Marijineho doła podało a so wo dobry wusyw modliło. Hižo do wotjěchanja so křižer při zalězenju na konja zrani, tak zo dyrbješe do chorownje. Dokelž stej propstownja a abtownja klóštra zaróštowanej, tak bě dorěčane, njeměli tam přihladowarjo być. Te tam tež njeběchu, ale parkowane awta, kotrež procesion mylachu. Z njeznateje přičiny njejsu kompleks trójce wob­jěchali, ale jenož dwójce. Nowostka bě na kóncu procesiona jěchanje přez kěrchow, to chcedźa přichodnje dale wobchować.
Njebjelčicy (SN/JaW). Štyri nowostki dožiwichu křižerjo, domoródni a hosćo w Njebjelčanskim procesionje. Prěni raz je Chrystof Mikławšk 104 křižerjow sylny procesion jako kantor nawjedował. Štyrjo křižerjo mějachu zeleny wěnčk a třo slěborny. Dale su Njebjelčanscy křižerjo prěni raz z nowych knižkow spěwali a po nowej čarje jěchali. Na dompuću njepo­dachu so kaž minjene lěta za Jaworu na statnu dróhu S 100, ale runu smuhu do Miłoćic.
wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Po dwulětnej přestawce smědźachu w Radworskich domjacnosćach zaso Budyskich křižerjow k wobjedu pohosćić, kaž tule pola Wićazec. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (2) Po tym zo běchu Radworscy při cyrkwi chorhoji, křiž a postawu Zrowastanjeneho přijimali, podachu so přez nawjes do směra na Baćoń. Foto: Bosćij Handrik
dalši wobraz (3) W klóšterskim procesionje jěchaše Pětr Smoła 50. raz jako křižer.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND