Kotre wuskutki změje rozšěrjenje?

wutora, 19. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska holoa a haty słuša wot lěta 1996 do wšědneho žiwjenja wobydlerjow w třiróžku Wojerecy-Budyšin-Niska. Nětko rozmysluja wo rozšěrjenju.

Radwor (MDź/SN). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty rozpřestrěwa so tuchwilu na něhdźe 30 000 hektarach. Zarjadnistwo rezerwata tuchwilu pruwuje, hač by rozšěrjenje teritorija móžne było – wo dohromady 8 000 hektarow. Potrjechena by tež Radworska gmejna była. Tohodla su wo tym na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady rěčeli.

Zarjadnistwo je gmejnu a hosći wo tym informowało, kak by rozšěrjeny rezerwat wupadać móhł. Chasow, Łupoj, Kamjenej a někotre dalše wsy bychu sobu do rezerwata zapřijeć móhli. Tak tež někotre kónčiny Njeswačanskeje gmejny, wosebje tamniše haty. Zarjadnistwo rezerwata chce nětko w jědnaće gmejnach, kiž bychu potrjechene byli, wo tutej ideji informować. Z nazběranymi pokiwami bychu potom wotwažowali, hač tajki proces rozšěrjenja rezerwata zahaja abo nic.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND