Bohužel bjez bantoweje reje

póndźela, 25. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na wikach přirody w Stróži móžachu sej wopytowarjo sobotu při najrjeńšim wjedrje poskitki wikowarjow wobhladać.  Foto: Carmen Schumann Na wikach přirody w Stróži móžachu sej wopytowarjo sobotu při najrjeńšim wjedrje poskitki wikowarjow wobhladać. Foto: Carmen Schumann

W Stróži pola Hućiny so znowa němsko-serbske wiki přirody wotměli

Stróža (CS/SN). 19. němsko-serbske nalětnje wiki přirody na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži (Wartha) móžachu so předwčerawšim bjez koronowych wobmjezowanjow wotměć. Něhdźe 4 600 wopytowarjow je po wšěm zdaću jenož na to čakało, ze swójbu po wikach dundać, sej rostliny za balkon a zahrodu wobstarać, regionalne chłóšćenki woptać a znatych zetkać. Při słónčnym wjedrje běchu prěni hosćo hižo do wotewrjenja přišli a chwalachu sej dobru organizaciju, kotraž je kóždemužkuli stresej a wšej hektice zadźěwała. Wikowarjo njeposkićowachu jenož najwšelakoriše rostliny, ale tež drastu kaž tež drjewowe a keramiske wudźěłki. Tež Ludowe nakładnistwo Domowina bě z knižnym blidom zastupjene. Mnozy so za literarne dźěła a wobrazowe zwjazki zajimowachu. Dale sy přihladować móhł, kak so kosa klepa, korby pletu a powjazy nastawaja. Kwis drje njebě cyle lochki, za to pak kiwachu za prawe wotmołwy rjane myta.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND