Štyrjo kandidaća so požadaja

srjeda, 27. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). W Zhorjelskim wokrjesu je štyrjoch kandidatow, kotřiž so 12. junija na wólbach noweho krajneho rady wo zastojnstwo požadaja. Wo tym tež Serbske Nowiny informowachu. „Ličimy z wjace hač 200 000 wólbokmanymi“, zdźěli nowinska rěčnica wokrjesa Julia Bjar.

Za FDP nastupi Kristin Schütz ze Zhorjelca. Wona je so w lěće 1975 narodźiła a wukonja powołanje diplomoweje zarjadniskeje hospodarki. Wot lěta 2012 je wona w prawniskim wobłuku Zhorjelskeho joboweho centruma zasadźena.

Dr. Stephan Meyer z Oderwitza je kandidat CDU. Wot lěta 2009 je 40lětny diplomowy inženjer za hospodarstwo zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Za stronu AfD kandiduje Sebastian Wippel ze Zhorjelca. Wyši komisar policije je wot lěta 2014 zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a mjeztym hižo tři lěta Zhorjelski měšćanski radźićel. K wólbam ­wyšeho měšćanosty w lěće 2019 je w prěnim wólbnym kole dobył, podleža pak we wušich wólbach přećiwo kandidatej CDU Octavianej Ursu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND