Zwěsćeja hnězdźace ptački

srjeda, 27. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež dr. Winfried Nachtigall z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije so na kartěrowanju wobdźěla.  Foto: Uwe Menschner Tež dr. Winfried Nachtigall z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije so na kartěrowanju wobdźěla. Foto: Uwe Menschner

Njeswačidło (SN/MWj). Štwórte kartěrowanje hnězdźacych ptačkow po wšej Sakskej su w minjenych dnjach zahajili. Je to zhromadny projekt ornitologiskich fachowych zwjazkow swobodneho stata. Akcija traje hač do lěta 2024. Za to su Saksku na płoniny we wulkosći 32 kwadratnych kilometrow rozdźělili. Na nich registruja wšitke družiny hnězdźacych ptačkow a tohorunja zwěsća, kak často so jednotliwe družiny jewja. Tele dźěło na polach, łukach, při wodźiznach kaž tež w sydlišćach wobstaraja čestnohamtscy ornitologojo. Nazběrane daty přirunuja z wuslědkami zašłych třoch kartěrowanjow hnězdźacych ptačkow. Na te wašnje zwěsća wuwića a trendy wobstatka a zapřijeja je do přichodnych planowanjow a projektow we wobłuku mnohotnosće družin a škita ptačkow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND