W Kubšiskej gmejnje dyrbja so hišće kusk gratu přimać

srjeda, 27. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Saněrowanje a rozšěrjenje zakładneje sule w Bošecach so pomału nachila. Wjesnjanosta Olaf Reichert je wjesoły, zo móžachu stary twar znowa ze žiwjenjom pjelnić.  Foto: Carmen Schumann Saněrowanje a rozšěrjenje zakładneje sule w Bošecach so pomału nachila. Wjesnjanosta Olaf Reichert je wjesoły, zo móžachu stary twar znowa ze žiwjenjom pjelnić. Foto: Carmen Schumann

Olaf Reichert (njestronjan) kandiduje třeći króć za wólby wjesnjanosty w Kubšiskej gmejnje. Dokelž njeje dotal žanoho napřećiwneho kandidata, wón z toho wuchadźa, zo su wobydlerjo komuny z jeho dźěłom w minjenych 14 lětach spokojom. Wón pak wuzběhnje, zo dotal docpěte njeje wukon jednotliwca, ale da so jenož w zhromadnym dźěle mjez gmejnskej radu a gmejnskim zarjadnistwom zmištrować. Něštožkuli móžachu dotal jenož nastorčić, dokelž běchu ­wobydlerjo wotpowědne pokiwy dali.

Z wjeselom a zdobom z wěstej hordosću zhladuje njestronjan Olaf Reichert na wjetše projekty wróćo, kotrež móžachu hižo zakónčić abo kotrež prawje bórze zakónča. To su sprěnja dróhotwarske naprawy k ponowjenju dróhi přez Jenkecy (Jenkwitz), naročny projekt to, kotryž je so w zhromadnym dźěle z wokrjesom zwoprawdźił. Dźěła pak móžachu loni ­zakónčić.

Staremu twarej nowe žiwjenje zadychali

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) W Krakecach při Albrechtowce su brjóh rěčki z runym pasmom wuhotowali, tak zo móža z njeho bjez ćežow wuporjedźenske dźěła podłu rěčki wukonjeć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND