Dźěłowy kruh chce so na spjelnjenych nadawkach měrić dać

štwórtk, 28. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Jónu wob lěto dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina wo swojim skutkowanju měšćanskej radźe rozprawja. Wčera je rěčnik kruha Benjamin Wirth před radźićelemi porěčał.

Budyšin (SN/MWj). Serbsko-němski marketing bě w zašłym lěće hłowna tema z kotrejž je so dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina loni zaběrał. Tole rjekny rěčnik kruha Benjamin Wirth, jako wón na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady wo skutkowanju kruha rozprawješe. Při tym měješe wón měšane začuća. Hakle před połdra tydźenjom bě jutry widźeć, zo je Budyšin zawěrno wosebite město, hdyž wopytowarjo serbsku a němsku kulturu bjezpo­srědnje pódla sebje dožiwja. Runočasnje skedźbni wón na Ukrainu, hdźež je sam dospołnu dwurěčnosć dožiwił. Ukrainjenjo a Rusojo móža so w rěči druheho dorozumić. Wot toho je Budyšin jara zdaleny, přetož tu je w dalokej měrje jenož serbski dźěl wobydlerstwa dwurěčny. „Ćim wažniše je, zo sej wuwědomimy, kajki pokład ze swojej bikulturnosću mamy“, Benjamin Wirth wuzběhny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND