Wobydlerjo móža wothłosować

štwórtk, 28. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wothłosowanje wo wobsahach wobydlerskeho etata 2022 we Wojerecach je nimale zakónčene. Wot 12. apryla hač do 9. meje maja wobydlerjo města kaž tež wjesnych dźělow składnosć wothłosować. „Wuměnjenje je, zo maja zajimcy być 16 lět stari“, potwjerdźi nowinska rěčnica města Wojerecy Corinna Stumpf. Za zwoprawdźenje namjetow, kotrež na kóncu dobudu, móža cyłkownje 70 000 eurow zasadźić, 50 000 eurow z nich za naprawy w měsće samym, po 4 000 eurach za wjesne dźěle. „W cyłku mamy 30 idejow, z kotrychž móža ­wobydlerjo wolić“, rozjasnja Corinna Stumpf. „Identiske a podobne namjety su do masterskich namjetow pod jednym titlom zjate, štož nastupa sydom padow. Zakład za wothłosowanske lisćiki twori cyłotna lisćina namjetow, kotruž bě Wojerowska měšćanska rada 29. měrca wobzamknyła.“ Město nadźija so na čiłe sobuskutkowanje. Na lońšim wothłosowanju wo wobydlerskim etaće bě so 1 021 wobydlerjow wobdźěliło. Wjetšinu hłosow dóstali su projekty „Profesionalne hladanje dudlawy Wernera Gertlersa“, „Sadźenje platanow jako poskićer chłódka při hrajkanišću w centrumje města“ a „Restawrowanje Čorneje róže“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND