Wot zašłosće do přitomnosće

štwórtk, 28. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Reinhard Wehle (prědku) a dalši fotografojo přihotuja fotowu wustajeńcu w Hórnikečanskej energijowej fabrice.  Foto: Silke Richter Reinhard Wehle (prědku) a dalši fotografojo přihotuja fotowu wustajeńcu w Hórnikečanskej energijowej fabrice. Foto: Silke Richter

W energijowej fabrice wotewru přichodnu njedźelu nowu wustajeńcu

Hórnikecy (SR/SN). Wopytowarjo Hórnikečanskeje energijoweje fabriki so minjene dny drje dźiwachu, čehodla tam wjetše mnóstwo briketow přiwjezechu a je do wustajenskich rumnosćow donjesechu. „Tale inscenacija je takle planowana, zo móhli so wopytowarjo wot wšeho spočatka do noweje wustajeńcy zanurić“, rozłoži Reinhard Wehle. 69lětny nakładowaše brikety tele dny do dołhich rjadow we wuměłskej rumnosći energijoweje fabriki. Tam tworja wone podstawk sćěnow, na kotrychž něhdźe 150 fotografijow wisa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND