Bórze njewotwisne zastaranje

póndźela, 02. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Ze solarnej připrawu chce gmejna swoje wudawki trajnje znižić

Njebjelčicy (SN/JaW). Towaršnosć „Łužiska přiroda a energija“, kotraž ma swoje hłowne sydło w Njebjelčicach, smě na třěše Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma fotowoltaikowu připrawu instalować. To je gmejnska rada na swojim minjenym wuradźowanju štwórtk z wjetšinu hłosow rozsudźiła.

Do toho běštaj čłonaj předsydstwa towaršnosće Elke Altmann a Wolgang Giese rozłožiłoj, što planuja. Hladajo na stupace kóšty za milinu – tuchwilu wšak wójny w Ukrainje dla hišće spěšnišo stupaja – je planowane z fotowoltaikowu připrawu krok po kroku cyły gmejnski centrum awtarknje z milinu zastarać. Započeć chcedźa tak spěšnje kaž móžno za prěni dźěl připrawy ně­hdźe 30 kwadratnych metrow třěchi z modulemi wuhotować. „Produkowanu milinu pak składujemy pak direktnje w centrumje wužiwamy, bjez toho zo ju přez cuze milinowody wodźimy. To lutuje kóšty. Hdyž wjace miliny produkujemy hač přetrjebamy, dodawamy nadbytk do syće“, rozłoži Wolgang Giese.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND