Wo kupjeli zjawnje diskutować

póndźela, 02. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Hižo lětdźesatki zaběra wobydlerjow Kamjenca a wokoliny wosud Kamjenskeje płuwanskeje hale. 38 šulow z Lessingoweho města a cyłeho regiona wužiwa kupjel za płuwansku wučbu. Tež wuchodosakske płuwanske towarstwo ma tu swój domicil. Kupjel pak ma swoje najlěpše časy dawno za sobu. Natwarjena bu wona w 1970tych lětach předewšěm tohodla, zo móhli wojerscy piloća přežiwjenje we wodźe po njezbožach zwučować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND