Gratownja změje wěžu

štwórtk, 05. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy domicil wohnjoweje wobory w Slepom derje pokročuje

Slepo (AK/SN). Nowotwar Slepjanskeje wohnjowoborneje gratownje z městnom za štyri hašenske jězdźidła derje pokročuje. Tole podšmórny twarski nawoda Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na zašłym posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. „Mulerske dźěła na dźělu za wohnjowych wobornikow su wotzamknjene. Tuchwilu twarja mulerjo jězdźidłowu halu“, tak Seidlich.

Jako přichodni budu ćěslojo na rjedźe. Mjeztym da gmejna dochadźane poskitki za blidarske a zamkarske dźěła kaž tež za wonkowne připrawy pruwować. Nadawk za elektropřiprawu a za škričkowansku techniku we wobjimje 173 000 eurow přepodachu Wojerowskej elektrofirmje. Nimo toho přepodachu nadawk za twar tepjenja, přewětrjenja a sanitarnych připrawow za 295 000 eurow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND