Nadawki za wohnjowobornu gratownju přepodali

štwórtk, 05. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Hospodarski plan za lěto 2022 z wobjimom 8,5 milionow eurow je Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Nimo toho wobzamknychu nowe wustawki wo zarjadniskich kóštach.

Dale zaběrachu so radźićeljo z bywšim dwórnišćowym terenom Malešanskich twaršćiznowych wikow. Tam chce gmejna nowe přemysłowe płoniny wutworić. Radźićeljo su nětko nadawk za prěnje planowanske dźěła we wobjimje nimale 60 000 eurow přepodali. Dalše plano­wanja za 8 600 eurow chcedźa za škitne naprawy přećiwo wulkej wodźe w Dubrawce a w dźělach Barta zahajić. Nimo toho radźićeljo rozsu­dźichu, dróhu Při hrodźe w Budyšinku za 158 000 eurow saněrować. W Zuborničce pak předachu ležownosć, na kotrejž maja bydlenja bjez barjerow nastać.

Za nowu wohnjowobornu gratownju w Barće rozdachu radźićeljo dalše twarske nadawki w cyłkownym wobjimje 58 000 eurow. Při tym jedna so wo nutřkowne durje, kachlicarske dźěła, kładźenje špundowanja, molerske dźěła a twar wobłoženja schodow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND