Moderny spěw zapletli

póndźela, 09. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Česć Radworskeho mejskeho krala 2022 je sej wčera wudobył Pětr Dźisławk. Za swoju kralownu wuzwoli sej Antoniju Wjeselic. Z konjacym zapřahom podaštaj so na jězbu po Radworju.  Foto: Daniel Henich Česć Radworskeho mejskeho krala 2022 je sej wčera wudobył Pětr Dźisławk. Za swoju kralownu wuzwoli sej Antoniju Wjeselic. Z konjacym zapřahom podaštaj so na jězbu po Radworju. Foto: Daniel Henich

Po lońšej přestawce zaso mejemjetanje po starym wašnju přewjedli

Radwor (mtw/SN). Při wonkownje optimalnych wuměnjenjach wotmě so wčera popołdnju mejemjetanje w Radworju. Suche wjedro a 20 stopnjow wabjachu wjacore sta wobydlerjow na nawjes. Tam jich Wulkodubrawscy muzikanća witachu. Loni je mejemjetanje w Radworju wupadnyło, 2020 je Radworska młodźina jako jenički młodźinski klub nałožk digitalnje přewjedła. Tehdy wudoby sej Matej Wjeńka myto mejskeho krala a wu­zwoli sej Martu Hantušec za swoju kralownu. Dla lońšeje přestawki bě młodźina lětsa chětro napjata a so na wulki wjesny swjedźeń wjeseleše.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND