Potajna postawa wotnětka w Radušu nastajena

štwórtk, 12. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
„Melusinu“ su z Tšupca do Raduša přesadźili.  Foto: Peter Becker „Melusinu“ su z Tšupca do Raduša přesadźili. Foto: Peter Becker

Raduš (PBe/SN). Wona hodźi so jenož ćežko wopisować, dokelž wupada stajnje hinak – wotwisnje wot toho, z kotreho směra wětřik duje. Tuta wšelakorosć, tuta potajnosć wučinja bytosć postawy, kotruž bě Lipšćanska wuměłča Nadine Prange stworiła a kotraž hodźi so optisce idealnje do Błótow. Wona steji wot najnowšeho w Radušanskej cerje (Radduscher Kahnfahrt), we wodźiznje, kotraž zwjazuje Raduš ze syću groblow w Błótach. Sta dowolnikow móže ju nětko wobdźiwać. Postawa „Melusine“ saha wjace hač tři metry z wody. Wona nasta po srjedźowěkowskej powědce, po kotrejž wostanjetej žiwjenje a lubosć stajnje wulke njedowuslědźene potajnstwo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND