Krabata a serbšćinu zapřijeć

štwórtk, 02. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nastorki wobydlerjow za Kulowski gmejnski wuwićowy koncept

Kulow (AK/SN). Město Kulow měło so sylnišo łužiskej jězorinje a jeje turizmej přizamknyć a trjeba sylniši zwisk ke Krabatej a wjace serbskeje rěče w pěstowarni, šuli a w měšćanskim wobrazu. Tole bě njedawno facit wobydlerskeje zhromadźizny ke gmejnskemu wuwićowemu konceptej. Martin Neumann z měšćanskeje wuwićoweje towaršnosće (STEG) jón wobydlerjam předstaji. Hesło koncepta rěka „Kulow w změnje – tradicionalny, žiwy a naslědny za přichod“.

„Mamy w měsće ze Šadowicom a z powěsću wo Krabaće wulki pokład. Tón měli sylnišo wuzběhnyć“, wobydler Joachim Popella nastorči. „W mojim dźěćatstwje rěčeše w měsće hišće něhdźe 60 do 70 procentow swójbow doma serbsce. Ludowe swjedźenje, gmejnske swjedźenje a regionalne swjedźenje wotměwachu so w Kulowje serbsce. Kulow móhł na kóždy pad aktiwniši być.“ Joachim Popella nastorči nimo toho pěstowarski park za młode maćerje. Wone móhli so po swjatoku tam zetkać a wuměnjeć mjeztym zo sej dźěći hrajkaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND