Styroporowe jeja njejsu na předań

štwórtk, 02. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wulke debjene styroporowe jutrowne jeja běchu jutry na zahrodźe Rainera Grosy w Šprjejcach widźeć. Na předań pak wone njejsu.  Foto: Jost Schmidtchen Wulke debjene styroporowe jutrowne jeja běchu jutry na zahrodźe Rainera Grosy w Šprjejcach widźeć. Na předań pak wone njejsu. Foto: Jost Schmidtchen

Šprjejcy (JoS/SN). Jutry drje su dawno nimo, ale tež krótko do swjatkow hišće ludźo wo wrota Rainera Grosy w Šprjejcach kłapaja a chcedźa wědźeć, hač móža jedne z rjanych styroporowych jejow kupić, kotrež běchu jutry na zahrodźe wuměłca widźeć. Nětko Rainer Grosa zdźěli, zo tele eksemplary zasadnje na předań njejsu.

„Zo jutrowne jejka škrabam, mjeztym mnozy wědźa. Ideju ze styroporowymi jejami pak sym swojej ródnej wsy wě­nował a tu tež wostanu“, Rainer Grosa podšmórnje. Jeho ležownosć ze zahrodu leži direktnje při wokrjesnej dróze, kotraž Braniborsku ze Sakskej zwjazuje. ­Tohodla přichadźeja zajimcy z regiona wot Budyšina hač do Lubnjowa. „Za tajke styroporowe jejo je wjele wjace dźěła trěbne hač za kokošace. Njemóžeš je w twaršćiznowym wikowanišću kupić. Ja sej wotpowědne štyriróžki pola producenta wobstaram a je potom z motorskej piłu wobdźěłam, doniž maja formu jeja. Štóž je hižo raz styropor z motorskej piłu rězał, wě, kak piła po tym wupada.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND