Ma hišće tójšto planow

pjatk, 03. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hubertus Ryćer kandiduje 12. junija za wólby wjesnjanosty gmejny Ralbicy-Róžant.  Foto: Marian Wjeńka Hubertus Ryćer kandiduje 12. junija za wólby wjesnjanosty gmejny Ralbicy-Róžant. Foto: Marian Wjeńka

Z gmejnu Ralbicy-Róžant je mjeztym 25 lět zwjazane mjeno Hubertusa Ryćerja. Tak dołho skutkuje 62lětny mjeztym hižo jako wjesnjanosta. Do toho bě tule funkciju w tehdy samostatnej Róžeńčanskej gmejnje wukonjał. K wólbam wjesnjanosty 12. junija wón nětko znowa kandiduje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND