Poswjeća nowe třělnišćo

pjatk, 03. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Po dwěmaj lětomaj přestawki změja noweho třělcowskeho krala

Kulow (SiR/SN). Wulki wokomik budźe jutře, sobotu, popołdnju za Kulowske třělcowske towarstwo swjateho Bosćana. Jeho čłonojo smědźa so nad nowym třělnišćom za powětrowki wjeselić. Město bě towarstwu staru a njewužiwanu trafochěžku přewostajiło. Wjace hač 350 hodźin su čłonojo towarstwa dźěłali a ju na třělnišćo přetwarili. Financowali su projekt z darami a ze swójskimi srědkami.

Hižo srjedź meje je fachowc wšitke trěbne wěstotne předpisy přepruwował a žane njedostatki njezwěsćił. Tuž móža jutře w 14 hodź. nowe třělnišćo poswjećić, z čimž lětuši třělcowski swjedźeń oficialnje zahaja. Hodźinu pozdźišo započnje so tak mjenowane kralowske třělenje na swjedźenišću. Runočasnje chcedźa Rolanda Brücknera jako třělcowskeho krala lěta 2019 rozžohnować. Dwójce wšak dyrbješe Kulowski třělcowski swjedźeń wupadnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND