Nowosć na kóncu Božeje mšě

wutora, 07. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Stotki wěriwych ze wšitkich serbskich katolskich wosadow putnikowaše wčera do Róžanta. W procesionach su družki postawy swjateje Marije k hnadownemu městnu njesli.  Foto: Rafael Ledźbor Stotki wěriwych ze wšitkich serbskich katolskich wosadow putnikowaše wčera do Róžanta. W procesionach su družki postawy swjateje Marije k hnadownemu městnu njesli. Foto: Rafael Ledźbor

Ze serbskich katolskich wosadow procesiony do Róžanta putnikowali

Róžant (SN/MWj). Po tym zo je putnikowanje katolskich Serbow korony dla před lětomaj dospołnje wupadnyło a so loni bjez procesionow wotměć dyrbjało, bě wčera takrjec zaso wšitko po zwučenym wašnju. Ze wšitkich serbskich katolskich wosadow putnikowachu wěriwi k hnadownemu městnu. Družki njesechu postawu swjateje Marije sobu. Mnozy dojědźechu sej z awtom do Róžanta, druzy kolesowachu a dalši wotstajichu jězdźi­dło we wokolnych lěsach a zbytk puća hač na putnisku łuku nóžkowachu.

Wuhotowała je lětuše putnikowanje Chróšćanska wosada. Hłowny celebrant mjez wjacorymi serbskimi duchownymi bě farar Měrćin Deleńk. Wo hudźbne wob­rubjenje postara so Chróšćanski cyrkwinski chór pod nawodom Michała Cyža, kěrluše wěriwych přewodźeli su Chróšćanscy dujerjo pod nawodom Jurja Jakubaša. Kaž stajnje je Serbski rozhłós putniske kemše originalnje wusyłał. Moderěrował je je farar Gerat Wornar.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND