Maja dosć terminow za změnu

wutora, 07. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Dźakowano přidatneho personala maja we wotrjedźe za jězbnu dowolnosć Budyskeho krajnoradneho zarjada nětko dosć terminow, zo móža sej wobydlerjo swoju jězbnu dowolnosć na nowy dokument zaměnić. Mjeztym zo mějachu tam spočatk lěta hišće dołhe čakanske lisćiny, kaž w nowinskej zdźělence rěka, je nětko dosć swobodnych terminow.

Aktualnje dyrbja wosoby, narodźene w lětach wot 1953 do 1958, swoju staru jězbnu dowolnosć hač do 19. julija 2022 na nowu zaměnić. Trěbna próstwa hodźi so mjeztym tež z póštu zapodać. Wotpowědny formular nadeńdu zajimcy na internetnej stronje wokrjesa. Wažne je, zo su podłožki dospołne, hewak je wobdźěłać njemóža. Nowu dowolnosć w formje šekoweje karty móžeš zapłaćić, hdyž sej ju na krajnoradnym zarjedźe wotewzaš. Za to ma so termin dojednać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND