Pro a kontra wotwažować

štwórtk, 09. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Tež Rakečanska gmejna móhła so do biosferoweho rezerwata zarjadować

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejna prezentuje so jako jenička na swojej internetowej stronje jako gmejna biosferoweho rezerwata Hornjołužiskeje hole a hatow, hačrunjež njeje w tej měrje ani do rezerwata zapřijata. Tole wuzběhny nawoda biosferoweho rezerwata Torsten Roch na njedawnym posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady. Tam předstaji wón radźićelam plany, dźěle gmejnskeho teritorija přirjadować biosferowemu rezerwatej. W prěnim rjedźe dźe zamołwitym wo to, přirjadować wosebje kónčiny a ležownosće, kotrež wuchadźeja z hórnistwa abo wudobywanja zemskich pokładow. To su na teritoriju Rakečanskeje gmejny wosebje ležownosće wokoło Kamjenjanskeje kaolinownje. Te předstaji Roch na wosebitej karće, hdźež su tohorunja nowe mjezy planowaneho rezerwata zapřijate. Zdźěla dotalne mjezy zrunaja, na tamnej stronje dźěle jamy kaolinownje rezerwatej přirjaduja. Na prašenje za móžnymi sćěhami za wobsedźerjow ležownosćow Roch wotmołwi, zo budu ze wšitkimi dokładnje a wobšěrnje rěčeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND