Towarstwa so na dworach předstajili

póndźela, 20. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Čerstwu zeleninu a dalše wudźěłki je delnjołužiski serbski burski statok „Wólšowa wudolina“ z Lěšćow (Hornow) kónc tydźenja na rjemjeslniskich wikach składnostnje jubilejneho swjedźenja w Slepom poskićił. Foto: Jost Schmidtchen Čerstwu zeleninu a dalše wudźěłki je delnjołužiski serbski burski statok „Wólšowa wudolina“ z Lěšćow (Hornow) kónc tydźenja na rjemjeslniskich wikach składnostnje jubilejneho swjedźenja w Slepom poskićił. Foto: Jost Schmidtchen

Rjemjeslniske a burske wiki prosće ­słušeja na jubilejny swjedźeń kaž kónc tydźenja w Slepom. Horcota bě poski­ćerjam runje tak kaž wopytowarjam wulke wužadanje.

Slepo (JoS/SN). Što je swjedźeń kaž „750 lět Slepo“ bjez rjemjeslniskich a burskich wikow? Horce wjedro z temperaturami wokoło 35 stopnjow Celsiusa, to měło so hnydom rjec, pak je prudy wopytowarjow znajmjeńša wodnjo pomjeńšiło. Z tym mějachu so wikowarjo a swoje rjemjesło předstajacy wotnamakać.

Regionalne wudźěłki běchu dosć derje zastupjene, mnozy znaći poskićerjo a rjemjeslnicy z wikow běchu přišli, kotrež tamniši Serbski kulturny centrum hewak w běhu lěta zarjaduje. Mjez nimi dožiwichu hosćo delnjołužiski serbski burski statok „Wólšowa wudolina“ z Lěšćow (Hornow), wuhotowar drjewa Arno Klähr z Wětošowa, Lehmannojc swójbu ze Syjka (Graustein) z jich poskitkom sukulentow a kaktejow, na předań běchu korbowe twory a mnohe dalše. Zastupjene běchu runje tak drogerijowe wiki „dm“ z Běłeje Wody, jich sobudźěłaćerki su sej z molowanskej a paslenskej drohu předewšěm za najmłódšich něšto rjane wumyslili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND