Stawizny w swjedźenskim ćahu

póndźela, 27. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W 24 wobrazach su Wotrowčenjo wčera stawizny a žiwjenje we wosadźe předstajili. K tomu su modele cyrkwje runje tak słušeli kaž tradicije, nałožki, rjemjesło abo wažne wosoby, kotrež su w zašłosći we Wotrowje skutkowali. Feliks Haza W 24 wobrazach su Wotrowčenjo wčera stawizny a žiwjenje we wosadźe předstajili. K tomu su modele cyrkwje runje tak słušeli kaž tradicije, nałožki, rjemjesło abo wažne wosoby, kotrež su w zašłosći we Wotrowje skutkowali. Feliks Haza

250lětne wobstaće Wotrowskeje wosady wulce woswjećili

Wotrow (SN/BŠe). Z wotměnjawym a wobšěrnym programom z wustajeńcu, wodźenjemi po cyrkwi, soccerowym ­turněrom, wustupom chóra Lipy a skupinnow Wusmuž a Holaski su minjeny kónc tydźenja na 250lětne stawizny ­Wotrowskeje wosady zhladowali.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Na historiskich šulskich ławkach sedźo dźěći wčera na šulu we Wotrowje skedźbnichu. W běhu času mějachu we wsy samo štyri.
dalši wobraz (2) Wotrowčenjo wobstarachu sej samo historisku narodnu drastu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND