Woda a dróhi ludźi zaběraja

wutora, 28. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na kromje Lipin we Łazowskej gmejnje dopomina małe wopomnišćo na hórnistwowe stawizny wsy. W lěće 2011 wotmě so tu wopomnjenski dźeń Domowiny za wotbagrowane wsy.  Foto: Andreas Kirschke Na kromje Lipin we Łazowskej gmejnje dopomina małe wopomnišćo na hórnistwowe stawizny wsy. W lěće 2011 wotmě so tu wopomnjenski dźeń Domowiny za wotbagrowane wsy. Foto: Andreas Kirschke

Wobstajnje přewjeduje Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht rěčne hodźiny, a to nic jenož we Łazu samym, ale tež w jednotliwych wsach. Minjene dny bě wón w Lipinach.

Lipiny (AK/SN). W zwisku ze strukturnej změnu ma tež mała wjes Lipiny (Lippen) na kromje Łazowskeje gmejny nowy wodowód dóstać. Tole podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) minjeny štwórtk we wobydlerskej rěčnej hodźinje. Wón nadźija so wotpowědnych srědkow Zwjazka. Dotal wjedźe starši wodowód z Bórka do Lipin. Dalši přińdźe z Mortkowa. Nětko chcedźa nowy twarić, a to wot statneje dróhi S 108.

Tema pitneje wody ludźi w 55 wobydlerjow ličacej wsy hižo dlěje zaběra. „Po wohenju před třomi lětami buchu filtry ponowjene. Mamy pak nastajnosći mało ćišća a často mazanu wodu“, powěda ­wobydlerka Elke Kieschnick. Wona je 1990 z mandźelskim swójbny dom w Lipinach twariła a by sej lěpše zastaranje z wodu přała. Jeje pokiwy a starosće wjesnjanosta sobu wza, wšako wě, zo je to za wobydlerjow eksistencielny problem.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND