Přetwar nawsy nastorčeny

štwórtk, 30. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejnska rada wjacore twarske nadawki přepodała

Chrósćicy (JK/SN). Pjenjezy z lońšeho myta we wubědźowanju SIMUL+ su w gmejnje Chrósćicy mjez druhim tež předwidźane byli, wobnowić a znowa rjadować nawjes před něhdyšim gmejnskim zarjadom a areal podłu Cyrkwinskeje hory. Nětko nabudźe tutón naročny projekt gmejny konkretne kontury. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady přepodachu nadawki z losow 1 a 2 we wobjimje nimale 385 000 eurow Rakečanskej firmje Martin Stolle, kotraž bě ze štyrjoch firmow hospodarsce najlěpši poskitk wotedała. Do wobzamknjenja gmejnskeje rady poda inženjer Peter ­Linke z Drježdźanskeho planowanskeho běrowa CommunalConcept, kotryž bě za gmejnu projekt noworjado­wanja wuwił, přehlad wo poskitkach jednotliwych firmow. Rozdźěle njeběchu přewulke a tak njebě lochko, rozsudźić, wšako su wšitke štyri firmy znate a připóznate. Po tuchwilnych planach móhli so twarske ­dźěła za tři tydźenje zahajić. Planowar a gmejna ličitaj z tym, zo projekt něhdźe poł lěta traje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND