Stare a nowe město zwjazać

srjeda, 13. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce swoje stare a nowe město přichodnje intensiwnišo mjez sobu zwjazać a zhromadnje wuwiwać. Za to nastanje koordinowanske městno za wuwiće centrumow. Natwarić a etablěrować ma je marketingowe towarstwo Swójbny region HOY. Tole su měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju z jednym napřećiwnym hłosom wobzamknyli.

Cyłkowne kóšty za projekt, kiž je předwidźany wot awgusta 2022 hač do awgusta 2025, wučinja 575 000 eurow. Z toho zapłaći město dźesać procentow. 90 procentow spěchowanja dóstanu ze zwjazkoweho programa „Do přichoda kmane nutřkowne města a centrumy“. Město Wojerecy bě so na tymle programje wobdźěliło. Za to bě wone projektowu próstwu pod hesłom „Kooperatiwne wuwiće centrumow Wojerec“ zwjazkowemu institutej za twarske, měšćanske a rumnostne slědźenje zapodało. Institut je projektej přizwolił. Nětko móža w měsće dwě personalnej městnje wutworić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND