Drěwčan z wosebitej dowolnosću

štwórtk, 14. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Heiner Wjeńk w Drěwcach přisłuša Wojerowskemu pčołarskemu towarstwu a ma dźensa 15 ludow pčołkow.  Foto: Alfons Handrik Heiner Wjeńk w Drěwcach přisłuša Wojerowskemu pčołarskemu towarstwu a ma dźensa 15 ludow pčołkow. Foto: Alfons Handrik

Nimo dalšich insektow su předewšěm tež pčołki za přirodu nimoměry wažne. Často sej małe stworjenčka prawje wažić njewěmy. Tohodla so w lětnjej seriji na lokalnej stronje lětsa pilnym ­pčołkam a pčołarjam wěnujemy. (4)

„Bjez pčołkow a pčołarstwa by moje žiwjenje njewupjelnjene było“, hódnoći 46lětny Drěwčan Heiner Wjeńk swoje njesprócniwe dźěło a přichilnosć stajnje pilnym překasancam. Jako je so wón 1976 do Wjeńkec swójby narodźił, drje njeje nichtó na to myslił, zo budźe z njeho jónu připóznaty pčołar. Po wuspě­šnym zakónčenju 10. lětnika we Łazu nawukny powołanje awtoweho mechanikarja w Lubušu, hačrunjež je so za šulski čas stajnje za přirodne zjawy a scyła za wšu přirodu jara zajimował. Připadnje dósta jako šuler 8. lětnika knižku wo pčołkach do rukow. Ta zbudźi w nim zajim so bliže wo nich informować. Nětko wědźeše, zo su pčołki rozsudne za nimale wšě ekosystemy na našej zemi, dokelž zaruča wopłodźenje wulkeho dźěla rostlinow a zo mamy tak žiwidła w dosahacej měrje. Jara jeho k rozmyslowanju pohnuwaše, „zo njeby bjez pčołkow naša cyła fawna a flora wjace fungowała“.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND