Wo staršiskich přinoškach rěčeli

pjatk, 15. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radworska gmejna njepřistupi rozšěrjenemu biosferowemu rezerwatej Hornjołužiske hola a haty. To je gmejnska rada srjedu po wospjetnej diskusiji jednohłósnje rozsudźiła. Po měnjenju radźićelow njeje dotal přeco hišće jasne, kotre lěpšiny abo njelěpšiny by to wobydlerjam wunjesło. Tuž nochcychu wo konsekwencach rozsudźić, kotrež bychu tež přichodnu generaciju potrjechili. Radźićeljo rozprawjachu wo wjacorych informaciskich zarjadowanjach, na kotrychž njemóžachu zamołwići rezerwata na prašenja ludźi za móžnymi wuskutkami wotmołwić. Zadźiwanje zbudźa nimo toho fakt, zo bychu wsy kaž Radwor abo Lipič kruty wostatk rozšěrjeneho rezerwata byli, kónčiny kaž Kaponica abo recyclingowy zawod pola Drobow nic. Tuž namjet jednohłósnje wotpokazachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND