Nadawkaj za stadion přepodali

pjatk, 15. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo so z płotom a wobhrodźenjom za sportnišćo zaběrali

Ralbicy (SN/MWj). Ke klětušej 100. róčnicy wobstaća Ralbičanskeho Sokoła smědźa so sportowcy na ponowjeny Stadion přećelstwa wjeselić. Zo bychu swój ­zaměr tež docpěli, je gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim po­sedźenju twarskej nadawkaj přepodała. Krajino­twarska firma z Čorneho Chołmca ma na kromje stadiona podłu puća nastajić sto metrow dołhi železny płót. Sahać ma wón wot poslednjeho twarjenja hač k městnu kontejnerow, kaž architekt Stanisław Statnik z projektoweje skupiny rozłoži. Za to inwestuje gmejna 19 500 eurow. Płót ma nastać z jednorych lěsycow železnych štabikow a ma 1,80 metrow wysoki być. Alternatiwa by był płót z dwójnych lěsycow, štož pak by 7 000 ­eurow wjace płaćiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND