„Dobra móžnosć wo dorost wabić“

póndźela, 18. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na oficialne załoženje Radworskeje młodźinskeje wohnjoweje wobory su mnozy gratulanća přišli, zo bychu dorostej wažne pokiwy na puć dali.  Foto: Philipp Wersch Na oficialne załoženje Radworskeje młodźinskeje wohnjoweje wobory su mnozy gratulanća přišli, zo bychu dorostej wažne pokiwy na puć dali. Foto: Philipp Wersch

Radwor (SN/BŠe). Po něhdźe 30 lětach ma Radworska wohnjowa wobora nětko zaso młodźinski wotrjad. Minjeny kónc tydźenja su to wulce w tamnišej gratowni woswjećili. Mjeztym zo so pjatk w mjeńšim kruhu zeńdźechu, sćěhowaše sobotu oficialny akt, na kotrymž su mali wohnjowi wobornicy wjele gratulacijow přijěli. Nawoda wohnjoweje wobory gmejny Rüdiger Schmidt dźakowaše so Maximilianej Richterej za iniciatiwu, wšako bě wón załoženje młodźinskeho wotrjada namjetował. Mjeztym su jemu dalši třo podpěrarjo po boku. Dale skedźbni Schmidt na to, zo su za wuhotowanje kaž drasty atd. pjenjezy zběrali, wšako nima gmejna wotpowědny budget. „Młodźinski wotrjad je dobra móžnosć wo dorost wabić“, wón wuzběhny. Mjeztym je hižo jedyn sobustaw noweho wotrjada aktiwny čłon Radworskeje wohnjoweje wobory.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND