Pitnu wodu dóstawaja ze syće a nic hižo ze studnjow

póndźela, 18. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Krěpjecy (SN/MWj). Hižo wot decembra zašłeho lěta dóstawaja wobydlerjo w Krěpjecach, wjesnym dźělu města Halštrowa, pitnu wodu z noweje syće. Tu je Kamjenski zaměrowy zwjazk za pitnu wodu kłasć dał. Z wobydlerskim zarjadowanjom minjeny štwórtk su swoju nowu wodowu syć oficialnje woswjećili.

Město Halštrow hižo wot lěta 1991 zaměrowemu zwjazkej za pitnu wodu přisłuša. Krěpjecy pak zjawnej syći dotal přizamknjene njeběchu, dokelž wudźeržowachu swójske zastaranje z dweju studnjow. W lěće 2019 je Krěpječanske wodowe towarstwo wobzamknyło, zo měli wjes k zjawnej syći za pitnu wodu přizamknyć. Runočasnje so na to do­jednachu, swoje towarstwo rozpušćić, ­ručež budu k zjawnej syći přizamknjeni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND