Wodowe hrajkanišćo atrakcija

pjatk, 05. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe wodowe hrajkanišćo we Wochožanskim parku błudźenkow skića předewšěm swójbam wotměnu při wopyće parka.  Foto: Constanze Knappowa Nowe wodowe hrajkanišćo we Wochožanskim parku błudźenkow skića předewšěm swójbam wotměnu při wopyće parka. Foto: Constanze Knappowa

Wochožanski park błudźenkow ma nowy poskitk za swójby

Wochozy (CK/SN). Při tuchwilnych horcych temperaturach stara so we Wochožanskim parku błudźenkow nowa atrakcija wo wochłódźenje. Tam maja nětko nowe wodowe hrajkanišćo.

Na dołhosći jědnaće metrow a šěrokosći sydom metrow so woda na dwěmaj pućomaj žórli. „Jedna rěčka je runa kaž młynska hrjebja, tamna bóle přirodna a trochu dlěša“, wopisuje Matthias Ebeling nowu atrakciju. Planowar bě při­prawu po předstawach spěchowanskeho towarstwa parka koncipował. 10. junija su twarić započeli, dobrych sydom tydźenjow pozdźišo bě wšo hotowe. Wodowe hrajkanišćo přizamknychu krjepjenskemu kołoběhej parka błudźenkow. Tak móža nowosć wobstajnje z čerstwej wodu zastarać, kotraž pak pitna woda njeje.

Zo móhła woda scyła ćec, dyrbja ju dźěći najprjedy raz z klumpu do małeho bazenka klumpać. Hdyž potom něchtó haćidło sćehnje, sej woda swój puć pyta. Tak kaž móžeš wodu na wěstym městnje spławić, maja tež dalše elementy z wo­doweho hospodarstwa, praji Matthias Ebeling. Tež małe młynske koła hodźa so zapowěsnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND