Cyły kónc tydźenja swjećili

póndźela, 08. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sokolnistwo Winde bě wčera popołdnju jedna z atrakcijow na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tak zhonichu wulcy a mali hosćo wjele zajimaweho wo sowach, sokołach abo čujkach.  Foto: Jurij Bjeńš Sokolnistwo Winde bě wčera popołdnju jedna z atrakcijow na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tak zhonichu wulcy a mali hosćo wjele zajimaweho wo sowach, sokołach abo čujkach. Foto: Jurij Bjeńš

Sernjany (jb/SN). Wjesny swjedźeń w Sernjanach słuša mjeztym ke klasikarjam lěćnych swjedźenjow na serbskich wjeskach. Tón drje so jenož kóžde druhe lěto wotměje, za to pak so wjesnjenjo a hosćo ćim bóle na njón wjesela.

Hižo pjatk wječor zetkachu so wohnjowi wobornicy k wubědźowanju. Telko kaž hišće před lětami drje so tučasnje hižo njewobdźěla, dohromady pak přichwata pjeć cyłkow, zo bychu w hašenju mocy měrili. Najspěšniša wobora po dwěmaj přechodomaj bě Salowska, druhe městno wobsadźi Smjerdźečanska a bronzowu medalju wudoby sej domjacy team ze Sernjan-Róžanta. Wotrow­čenjo a Pěskečenjo slědowaštej na městnomaj štyri a pjeć. Po mytowanju ­přizamkny so filmowy wječor při Klóšterskej wodźe. Tónraz pokazachu bayerski krimi z mjenom „Leberkäsjunkie“.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Štóž je sej z małych wopytowarjow na wjeršk žerdźe zalězł, móžeše sej rjany darik wottorhnyć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND