Serbske pady dźěl kriminalnych stawiznow

póndźela, 08. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ze zajimom wobhladachu sej wopytowarjo čitanja wustajeńcu, kotraž so z kriminalnymi stawiznami Wojerec zaběra.  Foto: Katrin Demczenko Ze zajimom wobhladachu sej wopytowarjo čitanja wustajeńcu, kotraž so z kriminalnymi stawiznami Wojerec zaběra. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Napjate kriminalne stawizny města Wojerecy je tamniše muzejowe towarstwo přeslědźiło a njedawno we wobłuku čitanja předstajiło. Tójšto ludźi je na hrodowym dworje zajimawosće wo sudnistwje, chłostanju a jastwje w běhu lětstotkow zhoniło. Přidatnje natwarjena bě wustajeńca, kotruž běchu 2010 zestajeli, kaž bywša nawodnica měšćanskeho muzeja a čłonka towarstwa Elke Roschman rozłoži.

W chronice Salomona Bohuchwała Frencla wo měsće a knjejstwje Wojerecy z lěta 1744 je mjez druhim naspomnjene, zo bu lěta 1697 wěsta Maria Kreßin padustwa a druhich hroznosćow dla z tym wotprawjena, zo jej hłowu wotrubnychu. Podobnje zeńdźe so Hańži Her­naštec, kotraž bu jako poslednja we Wojerecach wotprawjena. Rachlowčanka bě wowčernju wudwora we Wulkich Ždźarach zapaliła, hdźež dyrbješe jako čeladna dźěłać. 2. awgusta 1769 19lětnej za to hłowu wotrubnychu. Wona móhła so na swojeho kata wudać a so tak smjerći wuwinyć. To pak wona wotpokaza, powě­daše Elke Rosch­mann. A tak zańdźe do kriminalnych stawiznow města tež tónle serbski pad, wo kotrymž samo serbska balada jedna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND