Z porstami po měsće dundać

pjatk, 12. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe ze Steffenom Markgrafom wjeseli so Gabriela Linakowa na nowy relief Wojerec, kotryž budźe dwurěčnje wuhotowany.  Foto: Andreas Kirschke Hromadźe ze Steffenom Markgrafom wjeseli so Gabriela Linakowa na nowy relief Wojerec, kotryž budźe dwurěčnje wuhotowany. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). W decembru chcedźa we Wojerecach blisko wobydlerskeho centruma Piwarska haska 1 relief města w měritku 1:550 nastajić. Wón ma 1,80 metrow dołhi, 1,30 metrow šěroki a z bronzy być, zdźěli Steffen Markgraf z předsydstwa Wojerowskeho Lionsoweho kluba. Towarstwo relief wot wšeho spočatka podpěruje a je za njón mjeztym dosć pjenjez nazběrało. „Chcemy tak nowe zetkanišćo w měsće stworić. Nimo toho ma relief slepym, špatnje widźacym a tež wšitkim druhim wobydlerjam a wopytowarjam město zbližić“, tak Markgraf.

Lionsowy klub so hižo wjacore měsacy za nowosć w starym měsće angažuje. Za to zdobychu tež rězbarjow Egberta a Felixa Broerkena z bliskosće Soesta we Westfalskej. Nan a syn so hižo dlěje hač 20 lět z bronzowymi reliefami najwšelakorišich městow zaběrataj. Wonaj měnitaj, zo móžeš takrjec z porstami po měsće dundać a sej jeho rozměry wotkryć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND