Po třoch lětach zaso swjećić móhli

srjeda, 17. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Po starodawnym wašnju je Grodkowska Drastowa kapała swjedźenski ćah na Grodkowskim měšćanskim swjatku zahajiła.  Foto: Jost Schmidtchen Po starodawnym wašnju je Grodkowska Drastowa kapała swjedźenski ćah na Grodkowskim měšćanskim swjatku zahajiła. Foto: Jost Schmidtchen

Grodk (JoS/SN). W Grodku su minjeny kónc tydźenja po třoch lětach přestawki koronapandemije dla zaso swój tradicionalny domizniski swjedźeń swjećili.

Zahajili su swjatk po dawnym wašnju z ćahom po měsće, kotremuž slědowaše kopica wjerškow za młodych a staršich. Zabawny park wabješe z mnohimi atrakcijemi hač do rańšich hodźin. Na jewišću na torhošću zahorištaj šlagrowej spěwarjej Martin März a Vivien Gold syłu swjedźenjowarjow. Choćebužanka Vivien Gold wšak je nowa hwězdźička na šlagrowym njebju, w Grodku pak wobaj wuměłcaj prěni raz wustupištaj.

Dobru zabawu dožiwichu hosćo tohorunja při dujerskej hudźbje Grodkowskeje drastoweje kapały, z Wjaskowskimi dujerjemi a Grodkowskej dujerskej gildu. Ludźo běchu přewšo zwjeseleni, skónčnje zaso raz znate zwuki při piwku słyšeć móc. Trochu tołkańcy knježeše na wšěch zarjadowanskich dnjach we wšitkich swjedźenskich wobłukach, štož pak hosći jara njemyleše. Za wikowarjow kaž tež cyłkownje 45 000 wopytowarjow bě to dospołnje radźeny kónc tydźenja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND